• INSTAGRAM

    KAPCSOLAT

  • chill_2021_logo

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Instagram Tavaszi Nyereményjáték Játékszabályzat

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

A játék elnevezése: Tavaszi Nyereményjáték

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdetnekmelyben vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál) a játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá. A játékban 1 véletlenszerűen kiválasztott résztvevőközött kerül kisorsolásra a nyeremény. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI: A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magánilletőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA: A Játék 2020.03.014. napján kezdődik, és 2020.03.21 napjáig tart.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI: A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA: A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki 6 instagram oldallal Valamint a nyereményben meghatározott termékeket ábrázoló Instagram képet kedveli, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2ismerősét megjelöli. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNY: Egy ajándékcsomag, — melynek tartalma egy Marc Jacobs Daisy Love parfüm, egy karkötő karkötő, egy napszemüveg és egy 35 szálas habrózsa doboz.

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE: Sorsolás időpontja: 2020.03.22. A nyertes Játékosok a sorsolást követően a résztvevő profilok egyikén keresztül üzenetben felveszi a Szervezővel a kapcsolatot.

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE A Szervezők kizárják felelősségüket bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldalak neki fel nem róható okokból időszakosan nem érhetők el. 

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM A nyereményjáték során a Szervezők nem jutnak személyes adatokhoz, adatgyűjtés és -kezelés nem történik. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

X